Paket: Kommunikationsnät 1 & 2

1 820 kr (exkl. moms)

Beskrivning

Totalt pris för alla böcker separat är 2600:-

Förteckning över kriterier och böcker som uppfyller kriterier för kursen Kommunikationsnät 1

Förteckning över kriterier och böcker som uppfyller kriterier för kursen Kommunikationsnät 2

Paketet innehåller totalt 11 böcker: Läromedlen Teleinstallation, Teledokumentation (både den gamla och den nya standarden), Lokala datanät, Optofiber och Säkerhetssystem. OBS! För kursmomentet Kabel-TV hänvisar vi till läromedel från annat förlag.

ISBN 9789185641093 Teleinstallation Kursbok
ISBN 9789187182259 Teleinstallation Övningsbok
ISBN 9789185641000 Telenät Dokumentation Kursbok
ISBN 9789185641017 Telenät Dokumentation Övningsbok
ISBN 9789185641130 TeleDok Komplement Gamla Standarden
ISBN 9789187182273 Lokala Datanät Faktabok
ISBN 9789187182280 Lokala Datanät Övningsbok
ISBN 9789185641062 Optofiber Faktabok
ISBN 9789185641079 Optofiber Övningsbok
ISBN 9789185641031 Säkerhetssystem Faktabok
ISBN 9789185641048 Säkerhetssystem Övningsbok

Skolor har 30% rabatt på alla köp.